Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN 36.650 36.870
HCM 36.650 36.850
Nhẫn 34.900 35.300