Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN
HCM 36.740 36.920
Nhẫn 35.840 36.240