Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN 36.160 36.380
HCM 36.160 36.360
Nhẫn 34.460 34.860