Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN 36.260 36.480
HCM 36.260 36.460
Nhẫn 34.680 35.080