Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN
HCM 36.720 36.900
Nhẫn 36.720 37.120