Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN 36.300 36.520
HCM 36.300 36.500
Nhẫn 35.080 35.480