Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN 36.350 36.570
HCM 36.350 36.550
Nhẫn 35.510 35.910