Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN 36.880 37.030
HCM 36.880 37.010
Nhẫn 36.660 37.060