Giá vàng SJC
TP Mua Bán
HN 36.440 36.660
HCM 36.440 36.640
Nhẫn 34.360 34.760